luns 21/09/20

Fogar

Unha de gladiadores
Escena de gladiadores na sigillata
O fragmento de cunca mostra o combate de dous loitadores

Unha de gladiadores

Atopouse na campaña arqueolóxica de 1988 e corresponde a etapa altoimperial do poboado galaico romano
Onde está a chave, matarile....
Chave orixinal restaurada
A chave que abre a cidade a persoeiros ilustres

Onde está a chave, matarile....

Achádego arqueolóxico que trocou en símbolo da cidade, tamén pola posible conexión entre a súa orixe urbana e os castros poboados que a circundan