xoves 24/06/21

#Restauración

Valado cas pedras sigladas e anotacións
Traballo
Todo o proceso de "anastilose" dende a investigación até a reconstrución

Como restaurar valados de 2000 anos?

Unha escavación como a de Santomé pon en marcha numerosos e variados traballos, tantos como elementos hai para estudar.